แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

(หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นายประยูร เดือนเพ็ง
ปทส.เชื่อมและประสาน
Tel : 087-149-9717
E-mail : Sanim2523@dear1990hotmail.com

นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
คอ.บ.อุตสาหกรรม
Tel : 099-470-9029,093-340-3809
E-mail : prasit_cha09@yahoo.co.th

นายทรงสิทธิ์ บัวชุม
ปทส.เชื่อมและประสานงาน
Tel : 093-226-2620
E-mail : shongsit_b@yahoo.co.th

นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
ปทส.เชื่อมและประสาน
Tel : 098-156-4251
E-mail : Ronnakrit4251@gmail.com
Facebook : Ronnakrit_nutkronnapa

นางสาวอินทุอร โยธี
คอบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Tel : 083-748-6392
E-mail : intuon2499@gmail.com
Facebook : Pam intuon yothee