แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ปกอัพเฟส-64-1024x390.jpg
(หัวหน้าแผนกวิชา)

นายวุฒิพงษ์ สมใจ
ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง
Tel. : 086-720-2125
E-mail : wuttipong@sisat.ac.th
Facebook : วุฒิพงษ์ สมใจ
ID Line : Swuttipong
Website : https://sites.google.com/a/sisat.ac.th/kru_wuttipong/home

นายยุทธสาร สารการ
คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Tel. : 081-976-4435
E-mail : yutthasan@gmail.com
Facebook : yutthasan.sarakan.7
ID Line : 0819764435

ว่าที่ร้อยตรีผไทรัฐ พันธุมาศ
คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Tel. : 089-847-3593
Facebook :
ID Line : PATHIRAT.PANDHUMAS

นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 085-105-0278
E-mail : k-yupapun@hotmail.com
Facebook : ยุภาพรรณ ก้านเหลือง
ID Line : punyupakan

นายสุภาษิต ดวนใหญ่
คอ.ม.ไฟฟ้า
Tel. : 081-067-1296
E-mail : d-supasit@hotmail.com
Facebook : supasit duanyai
ID Line : d-supasit

นายเลิศ ก้านเหลือง
คอ.ม.ไฟฟ้า
Tel. : 089-578-9672
E-mail : LERT14072513
@GMAIL.com
Facebook : เลิศ ก้านเหลือง
ID Line : 0895789672

นายณัฐวัฒน์ บุระพา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 080-797-5721
E-mail : nang-o@hotmail.com
Facebook : Jirasak Burapha
ID Line : 0807975721

นายบัญชา ปัญญามงคล
คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 080-987-3283
E-mail : pbuncha@hotmail.com
Facebook : OoD cha

นายอดิศักดิ์ นพแสง
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. : 080-479-9799
E-mail : Bar_nabus@hotmail.com
Facebook : Adisak
ID Line : adisak-bie

ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. : 089-710-0090
E-mail : chaiwat.kot@gmail.com
Facebook : ว่าที่ร้อยตรีอัครวัฒน์ โคตรชมภู
ID Line : 0897100090

นายฉัตรชัย ไชยสาร
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 087-877-5300
E-mail : chai_robots@yahoo.com
Facebook : chatchai chaiyasan
ID Line : 0878775300

นายอรรถศร สุขทะเล
ค.ม.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Tel. : 083-737-9293
E-mail : sorn0203s@gmail.com
Fackbook : Sorn Sorn
ID Line : 0837379293

นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 089-686-7445
E-mail : sermsakboot@hotmail.com
Facebook : Krusermsak
ID Line : 08-9686-7445

นายภาสกร ดงทอง
อส.บ.ไฟฟ้ากำลัง
Tel. : 081-790-9263
E-mail : Pass_Dougthong@hotmail.com
Facebook : นายภาสกร ดงทอง
ID Line : Pass7909263

นายจำเริญ ทอนบุญมา
อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
Tel. : 086-259-9818, 088-280-7591
E-mail : Naikorpai@hotmail.com
Facebook : นายกอไผ่ ไร้หนาม
ID Line : naikorpai

นายอักษรทัย งามแสง
คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 097-343-1120
E-mail : toyranam@hotmail.com
Facebook : นายอักษรทัย งามแสง
ID Line : 0973431120

นายปฏิพล รวยสูงเนิน
กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Tel. : 086-878-1713
E-mail : Ray-Nasi@hotmail.com
Fackbook : XRay-Ruaysungnuen
ID Line : 0868781713

นายพิศาล ไชยบุรี
ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
Tel. : 061-230-1715
Facebook: Pisan_chaiburee@hotmail.com
E-mail :: Pisanbird@gmail.com
ID Line : pisanbird

นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
Tel. : 095-936-6712
E-mail : surasaksrichata@gmail.com
Facebook : Surasaksrichata
ID Line : : Surasaksrichata

นายทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
Tel. : 083-389-7833
E-mail : noi0842993031@hotmail.com
Fackbook : ทวีศักดิ์ แก้วไชยพาน
ID Line : 08338907833