ผู้บริหารวิทยาลัย

ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เบอร์โทร 062-198-0979
นายปัญญา ศิลากูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เบอร์โทร 085-769-0141
นายสมาน สมจริง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร 098-097-0854
นายวรรณดี กลมพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
เบอร์โทร 082-669-5425
นายพยนต์ สืบเสน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์โทร 082-140-4865