แผนกวิชาช่างยนต์

ว่าที่ร้อยตรีสุพรรณ ผาแก้ว
(หัวหน้าแผนกวิชา)
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
Tel : 098-194-6635
E-mail : Suphanpkacw99@gmail.com
Facebook :สุพรรณ ผาแก้ว
ID Line :09815946635
นายบุญชัย วสยางกูร
คอ.บ. เครื่องกล
Tel : 098-718-3786
นายธวัชชัย จักษพันธ์
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
Tel : 089-625-7756
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
คอ.ม.เครื่องกล
Tel : 080-454-5995
E-mail : Jirarod@hotmail.com
นายวสันต์ อุไรวงศ์
คอ.บ. เครื่องกล
Tel : 092-896-0003
นายกัมปนาท พระสุพรรณ์
ปทส.เครื่องกล
Tel : 081-760-8293
นายสมาน นิลขันธ์
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel : 085-254-1399
E-mail : Mairattavee@gmail.com
นายสิริชัย สิมชมภู
วศ.บ.เครื่องกล
Tel : 087-858-3619
E-mail : sak.sim@hotmail.com
Facebook : เฮง.รวยครับสิริชัย
ID Line : 0878583619
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel : 062-846-2554
E-mail : toki_doki_mp@hotmail.com
นายจิรศักดิ์ ดุษฎี
ปทส.เครื่องกล
คอม.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel : 081-070-2509
E-mail : jirasak222ads@gmail.com
Facebook : jirasak Dussadee
ID Line : ครูจิรศักดิ์ วท.ศก.
นายนพพร สมคิด
อส.บ.วิศวเครื่องกล
Tel : 095-680-2094
E-mail : hop555@gmail.com
Facebook : นพพร สมคิด
ID Line : Somkidjjjj
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
คอ.บ.เครื่องกล
Tel : 095-616-1517
E-mail : Kujo_mte48@hotmail.com
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
อส.บ.เทคโนโลยียานยนต์
Tel : 083-114-9119
E-mail : meechot.pr@gmail.com
Facebook :Meechot Prompradit
นายสุริยนต์ มัฆวิมเลย์
คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
Tel : 083-746-7490
E-mail :Makkhawiman@gmail.com
Facebook : Suriyon Makkhawiman
นายสุริยัน คันศร
ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
Tel : 092-645-8732
E-mail : Suriyanabc01@gmail.com
Facebook : Jee Suriyan