1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขายทอดตลาด
    1.1 กำหนดให้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.
    1.2 กำหนดดูพัสดุชำรุด ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. หากผู้ใดไม่มาดู ตามที่ได้กำหนด ถือว่ายินยอม หรือยอมรับ หรือรับทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของพัสดุชำรุด ประจำปี 2563 ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ และจะมาทักท้วงในภายหลังมิได้
    1.3 การขายทอดตลาด พัสดุชำรุด ประจำปี 2563 เริ่มประมูลเวลา ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here