ประชุมโครงการนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหนังสือเรียนประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564 โดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมาน สมจริง พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

คลิกดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here