ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้นฯ

0
78

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสะเกษไตรภูมิ (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ.  2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here