ย้ายไปที่ https://www.sisat.ac.th/

URL: https://newweb.sisat.ac.th/ จะปิดใช้งานเร็วๆ นี้

ข่าวสารแผนกวิชา | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

คณะผู้บริหาร แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมแข่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

วันที่ 20 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมแข่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

ร่วมต้อนรับ คุณครูวิไล ไชยหงษ์ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ คุณครูวิไล ไชยหงษ์ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ย้ายจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ในการนี้ได้สักการะองค์พระวิษณุกรรม และศาลปู่ย่าของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ