ย้ายไปที่ https://www.sisat.ac.th/

URL: https://newweb.sisat.ac.th/ จะปิดใช้งานเร็วๆ นี้

ข่าวสารในวิทยาลัย | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | หน้า 2

มอบกระเช้า ขอพรปีใหม่ จาก ดร.อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์

วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้า ขอพรปีใหม่ จาก ดร.อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอพรจาก คุณแม่มาลัย อุกฤษฏ์สิริ

วันที่ 12 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนำโดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอพรจาก คุณแม่มาลัย อุกฤษฏ์สิริ

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอพรจาก คุณแม่ผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 8

วันที่ 12 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนำโดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอพรจาก คุณแม่ผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 8

ประชุมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชุมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

คณะครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก

วันที่ 7 มกราคม 2564 คณะครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ท่านดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ ห้องเกียรติยศ วิรารัตน์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 6 มกราคม 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำเเหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 ท่านจากวิทยาลัยเทคนิคราศีไศล วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครูหมวดวิชาภาษาไทย สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอพรจาก นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนำโดย ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอพรจาก นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ

คณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่แต่และงาน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ท่านดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันที่ 4 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่แต่และงาน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ท่านดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ ห้องเกียรติยศ วิรารัตน์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

โครงการ Family Party and Happy New Year 2022

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดโครงการ Family Party and Happy New Year 2022 เสริมกำลังใจ สร้างความสัมพันธ์ รักความสามัคคี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีการแข่งขันกีฬาสิงค์เหนือเสือใต้  และจับรางวัลในงานอีกมากมาย ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ