ย้ายไปที่ https://www.sisat.ac.th/

URL: https://newweb.sisat.ac.th/ จะปิดใช้งานเร็วๆ นี้

ข่าวสารในวิทยาลัย | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

สสจ.มามอบชุดตรวจ ATK ให้กับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันที่ 18 มกราคม 2565 คุณ นวลอนงค์ วิปุระ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม จากสสจ.มามอบชุดตรวจ ATK ให้กับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในการนี้ ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไป ณ ห้องเกียรติยศ วิรารัตน์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

การประเมินนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานอนุกรรมการ ในการประเมินนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาผู้รับการประเมิน นายสมบัติ แสนวิลัย นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวภูสุดา นารี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้มอบหมายให้ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการวิชาการ พร้อมด้วย นายพุฒิพงษ์ มะยา และนางสาวศุทธ์หทัย หารไชย ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายปัญญา ศิลากูล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย คณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ณ มหาลัยรามคำแหงจังหวัดศรีสะเกษ

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนราชประชาสมาลัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนอาหารกลางวัน ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันครูประจำปี 2565

วิทยาลัยศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันครูประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  เข้าร่วมกิจกรรม ในภาคเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น บุคลากรดีเด่นประจำปีการศึกษา 2565 ภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ของคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

การประชุม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 มกราคม 2565 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาศรีสะเกษ กล่าวเปิดการประชุม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้างานวิจัยฯ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง Smart Classroom ตึก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

พิธีมอบเครื่อง Mini CNC และ เครื่องปั๊มโลหะ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดประธานในพิธีมอบเครื่อง Mini CNC และ เครื่องปั๊มโลหะ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์ ดร.บุญชวน ธัมมโฆสโก และคณะร่วมรุ่นช่างกลโรงงานรุ่นที่ 2 โดยมี ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาศรีสะเกษ คณะครู นักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีมอบสื่อการเรียนการสอนพร้อมเพรียงกัน ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ท่านดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วันที่ 13 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ท่านดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ณ ห้องเกียรติยศ วิรารัตน์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ