การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา ประจำปี 2564 มีคณะผู้บริหาร คณะครู สมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ นักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาที่ตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ แผนกแต่ละแผนก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

มอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมแข่งทักษะ ระดับสถานศึกษา ทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอ่านภาษาไทย การประกวดการพูดสุนทรพจน์ การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมแข่งทักษะ ระดับสถานศึกษา ทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอ่านภาษาไทย การประกวดการพูดสุนทรพจน์ การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมามอบชุดตรวจ ATK ตรวจโควิค-19

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมามอบชุดตรวจ ATK ตรวจโควิค-19 ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยมี ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการรณรงณ์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการรณรงณ์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ตึก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

มอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมแข่งทักษะ ระดับสถานศึกษา ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมแข่งทักษะ ระดับสถานศึกษา ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาในการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน โดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาในการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน โดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

มอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมแข่งทักษะ ระดับสถานศึกษา หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมแข่งทักษะ ระดับสถานศึกษา หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ