ย้ายไปที่ https://www.sisat.ac.th/

URL: https://newweb.sisat.ac.th/ จะปิดใช้งานเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวสาร | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
หน้าแรก เผยแพร่ข่าวสาร

เผยแพร่ข่าวสาร

Ut wisi luctus ullamcorper. Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา-ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา-ระยะ5ปี พ.ศ.2565-2569ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

งบทดลอง-ประจำเดือนกันยายน-2564-ปีงบประมาณ-2564 ดาวน์โหลด

แนวการประคุณภาพสถานศึกษา ปี 2563

คำนำมาตฐานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2คู่มือมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3เกณฑ์การประเมินกฎกระทรวงการประกันคุณภาพประกาศใช้มาตรฐานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานอาชีวศึกษา 2561