ย้ายไปที่ https://www.sisat.ac.th/

URL: https://newweb.sisat.ac.th/ จะปิดใช้งานเร็วๆ นี้

ข่าวประกาศสำคัญหน้าเว็ป | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

วท.ศก. ต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา และประธานสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมต้อนรับ ดร.ณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎานันท์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในช่วงเช้าได้มีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย จากนั้นมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

งาน “อาชีวะ มุทิตา กษิณานุสรณ์” แด่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดงาน "อาชีวะ มุทิตา กษิณานุสรณ์" แด่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 234 คน โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี นายสุรเดช สมศรีโย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี...

กิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด “พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” SAVE ZONE NO NEW FACE

นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด “พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” SAVE ZONE NO NEW FACE โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษให้ความรู้ และมีนักเรียนนักศึกษาสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 300 คน วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

โครงการอาชีวะอาสา “กิจกรรมอบรมครู นักเรียนนักศึกษา”

ดร.อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา “กิจกรรมอบรมครู นักเรียนนักศึกษา” โดยมีครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน ทั้งนี้มีวิทยากรจากบริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย และบริษัทอีซูซุตังปัก ให้ความรู้ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

แบบเสนอแผนงาน-โครงการ ประจำปี2563

สามารถโหลดไฟล์แบบฟอร์มเสนอแผนงาน-โครงการ ได้จาก link นี้ https://drive.google.com/file/d/1MLd12V22yRLC64oH4mt3m9GVtmVE9KS0/view?usp=sharing

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทดแทนกาบหมากสำหรับขึ้นรูปเป็นภาชนะใส่อาหาร

นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทดแทนกาบหมากสำหรับขึ้นรูปเป็นภาชนะใส่อาหาร โดยมีนายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอห้วยทับทัน พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้การต้อนรับและเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์เมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 https://drive.google.com/drive/folders/1op6DbdVU9zjT0JAWyPQ9jrtLu_3dKqFZ?usp=sharing